Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc theo tuần, tháng, năm

2 số cuối giải ĐB về 36, xem bảng thống kê đặc biệt có thể về ngày mai

Ngày vềĐBĐB hôm sauHôm sau
29-10-2020
331 36
-
30-10-2020
25-10-2020
324 36
779 46
26-10-2020
3-8-2020
028 36
116 17
4-8-2020
27-6-2020
742 36
363 51
28-6-2020
6-5-2020
033 36
833 82
7-5-2020
20-3-2020
857 36
555 21
21-3-2020
23-11-2019
897 36
317 42
24-11-2019
16-5-2019
237 36
105 32
17-5-2019
11-4-2019
522 36
843 08
12-4-2019
24-1-2019
693 36
955 65
25-1-2019
31-7-2018
282 36
411 28
1-8-2018
25-5-2018
899 36
708 73
26-5-2018
13-5-2018
273 36
413 45
14-5-2018
17-3-2018
816 36
580 38
18-3-2018
2-6-2017
817 36
403 46
3-6-2017
18-5-2017
352 36
340 80
19-5-2017
22-4-2017
590 36
967 05
23-4-2017
5-11-2016
852 36
476 74
6-11-2016
10-4-2016
186 36
284 35
11-4-2016
10-12-2015
979 36
328 25
11-12-2015

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 36

Bộ sốBộ sốBộ sốBộ sốBộ số
34 - 4 lần 17 - 4 lần 90 - 3 lần 08 - 3 lần 15 - 3 lần
76 - 3 lần 46 - 2 lần 97 - 2 lần 66 - 2 lần 36 - 2 lần
41 - 2 lần 67 - 2 lần 19 - 2 lần 31 - 2 lần 22 - 2 lần
99 - 2 lần 65 - 2 lần 05 - 2 lần 51 - 2 lần 82 - 2 lần
21 - 2 lần 45 - 2 lần 73 - 2 lần 10 - 1 lần 14 - 1 lần
72 - 1 lần 55 - 1 lần 43 - 1 lần 54 - 1 lần 06 - 1 lần
86 - 1 lần 02 - 1 lần 23 - 1 lần 27 - 1 lần 84 - 1 lần
75 - 1 lần 12 - 1 lần 29 - 1 lần 25 - 1 lần 42 - 1 lần
32 - 1 lần 28 - 1 lần 38 - 1 lần 80 - 1 lần 74 - 1 lần
35 - 1 lần 95 - 1 lần 49 - 1 lần 63 - 1 lần 07 - 1 lần
85 - 1 lần 58 - 1 lần 78 - 1 lần 89 - 1 lần 93 - 1 lần
30 - 1 lần

Thống kê chạm những hôm về 36

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 8 lần Đuôi 0: 6 lần Tổng 0: 10 lần
Đầu 1: 12 lần Đuôi 1: 8 lần Tổng 1: 6 lần
Đầu 2: 9 lần Đuôi 2: 9 lần Tổng 2: 6 lần
Đầu 3: 12 lần Đuôi 3: 6 lần Tổng 3: 12 lần
Đầu 4: 9 lần Đuôi 4: 8 lần Tổng 4: 6 lần
Đầu 5: 5 lần Đuôi 5: 15 lần Tổng 5: 8 lần
Đầu 6: 7 lần Đuôi 6: 11 lần Tổng 6: 9 lần
Đầu 7: 9 lần Đuôi 7: 10 lần Tổng 7: 8 lần
Đầu 8: 7 lần Đuôi 8: 7 lần Tổng 8: 11 lần
Đầu 9: 9 lần Đuôi 9: 7 lần Tổng 9: 11 lần

Thống kê đề Miền Bắc 100 ngày gần đây từ 23-09-2018 tới 30-10-2020

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
12662
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
69569
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
69654
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
49222
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
14915
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
79356
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
08030
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
68455
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
29665
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
75644
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
58237
Đầu: 3
Đuôi: 7
Tổng: 0
26134
Đầu: 3
Đuôi: 4
Tổng: 7
04926
Đầu: 2
Đuôi: 6
Tổng: 8
68515
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
99739
Đầu: 3
Đuôi: 9
Tổng: 2
06832
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
99135
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
90043
Đầu: 4
Đuôi: 3
Tổng: 7
75705
Đầu: 0
Đuôi: 5
Tổng: 5
68218
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
48145
Đầu: 4
Đuôi: 5
Tổng: 9
35128
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
47019
Đầu: 1
Đuôi: 9
Tổng: 0
82524
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
39416
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
22850
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
91214
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
72328
Đầu: 2
Đuôi: 8
Tổng: 0
15132
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
81258
Đầu: 5
Đuôi: 8
Tổng: 3
08662
Đầu: 6
Đuôi: 2
Tổng: 8
23203
Đầu: 0
Đuôi: 3
Tổng: 3
72838
Đầu: 3
Đuôi: 8
Tổng: 1
78933
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
13194
Đầu: 9
Đuôi: 4
Tổng: 3
68886
Đầu: 8
Đuôi: 6
Tổng: 4
23974
Đầu: 7
Đuôi: 4
Tổng: 1
42318
Đầu: 1
Đuôi: 8
Tổng: 9
59535
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
51489
Đầu: 8
Đuôi: 9
Tổng: 7
54448
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
14832
Đầu: 3
Đuôi: 2
Tổng: 5
15844
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
01524
Đầu: 2
Đuôi: 4
Tổng: 6
70455
Đầu: 5
Đuôi: 5
Tổng: 0
89911
Đầu: 1
Đuôi: 1
Tổng: 2
33079
Đầu: 7
Đuôi: 9
Tổng: 6
45669
Đầu: 6
Đuôi: 9
Tổng: 5
04284
Đầu: 8
Đuôi: 4
Tổng: 2
65771
Đầu: 7
Đuôi: 1
Tổng: 8
20970
Đầu: 7
Đuôi: 0
Tổng: 7
07459
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
25841
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
33888
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
52348
Đầu: 4
Đuôi: 8
Tổng: 2
96702
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
16644
Đầu: 4
Đuôi: 4
Tổng: 8
38201
Đầu: 0
Đuôi: 1
Tổng: 1
02322
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
79721
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
95565
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
06414
Đầu: 1
Đuôi: 4
Tổng: 5
90956
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
34635
Đầu: 3
Đuôi: 5
Tổng: 8
74033
Đầu: 3
Đuôi: 3
Tổng: 6
44616
Đầu: 1
Đuôi: 6
Tổng: 7
81965
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
98929
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
88321
Đầu: 2
Đuôi: 1
Tổng: 3
72729
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
71456
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
99667
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
97859
Đầu: 5
Đuôi: 9
Tổng: 4
12188
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
81154
Đầu: 5
Đuôi: 4
Tổng: 9
25367
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
64793
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
77308
Đầu: 0
Đuôi: 8
Tổng: 8
39341
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
38991
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
63140
Đầu: 4
Đuôi: 0
Tổng: 4
83517
Đầu: 1
Đuôi: 7
Tổng: 8
47788
Đầu: 8
Đuôi: 8
Tổng: 6
22750
Đầu: 5
Đuôi: 0
Tổng: 5
60310
Đầu: 1
Đuôi: 0
Tổng: 1
46365
Đầu: 6
Đuôi: 5
Tổng: 1
84415
Đầu: 1
Đuôi: 5
Tổng: 6
29775
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
41302
Đầu: 0
Đuôi: 2
Tổng: 2
95367
Đầu: 6
Đuôi: 7
Tổng: 3
54691
Đầu: 9
Đuôi: 1
Tổng: 0
47793
Đầu: 9
Đuôi: 3
Tổng: 2
50522
Đầu: 2
Đuôi: 2
Tổng: 4
09956
Đầu: 5
Đuôi: 6
Tổng: 1
73330
Đầu: 3
Đuôi: 0
Tổng: 3
24529
Đầu: 2
Đuôi: 9
Tổng: 1
66241
Đầu: 4
Đuôi: 1
Tổng: 5
56675
Đầu: 7
Đuôi: 5
Tổng: 2
65753
Đầu: 5
Đuôi: 3
Tổng: 8

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải đặc biệt
2019 30-10-2019 40698
2018 30-10-2018 42318
2017 30-10-2017 13687
2016 30-10-2016 35526
2015 30-10-2015 37538
2014 30-10-2014 25765
2013 30-10-2013 00571
2012 30-10-2012 61010
2011 30-10-2011 78170
2010 30-10-2010 07954
2009 30-10-2009 96556
2008 30-10-2008 88111
2007 30-10-2007 97652
2006 30-10-2006 48575
2005 30-10-2005 78585
2004 30-10-2004 93997
2003 30-10-2003 13466
2002 30-10-2002 31249
Xem thêm thống kê những ngày đề về: 00 - 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 -

Công cụ thống kê xổ số miền Bắc chính xác

Thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc7 bộ lô đề có ý nghĩa quan trọng trong việc tìm kiếm các dữ liệu soi cầu, chốt số dự đoán hàng ngày. Phương pháp sử dụng kết quả tổng hợp kết quả XS hôm qua, tuần trước, tháng trước, năm trước... để làm căn cứ soi cầu thống kê KQXS được đánh giá khoa học, có cơ sở và tăng hiệu suất chốt số chính xác.

Hiện nay hỗ trợ thống kê giải ĐB được thực hiện qua các công cụ hỗ trợ tra cứu từ máy tính, thiết bị di động nhanh chóng, miễn phí để có được các dữ liệu KQXSMB theo các nhóm tiêu chí khác nhau theo thời gian, tổng, tần suất 2 số cuối giải đặc biệt...

Nếu bạn quan tâm có thể sử dụng công cụ thống kê ĐB tại A24.vn hoàn toàn miễn phí, cho kết quả nhanh và chính xác để tra cứu các dữ liệu kết quả cần thiết

Thống kê giải đặc biệt KQXSMB gồm những gì?

Thống kê XSMB tổng hợp các dữ liệu giải đặc biệt đã mở thưởng thời gian gần đây để thống kê người chơi có thể xem thêm rất nhiều các loại thống kê như:

Kết quả thống kê đặc biệt nhanh tại bjhualumei.com

Giải đặc biệt xổ số miền Bắc khi tổng hợp có rất nhiều dữ liệu với các dữ liệu tra cứu nhanh tại đây gồm có:

  • Thống kê đề về hôm qua số mấy và những ngày đề về có cùng số đề hôm qua.
  • Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất
  • Đít (đuôi) 2 số cuối giải đặc biệt lâu chưa về nhất
  • 2 số cuối đặc biệt (đề gan lì miền Bắc) lâu chưa về nhất
  • Thống kê đề Miền Bắc 100 ngày gần vớ chi tiết giải đặc biệt trong tháng, ngày ra và tổng đặc biệt.
  • Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa

Các loại thống kê lô đề miền Bắc chi tiết

Ngoài ra có nhiều loại thống kê xổ số khác có ý nghĩa trong việc soi cầu các bạn nên tìm kiếm, tổng hợp đó là TK gan giải đặc biệt theo tổng, chạm...

Hướng dẫn xem thống kê xổ số miền Bắc ở đâu chính xác nhất

Nếu muốn tra cứu các thống kê tổng hợp KQXSMB giải đặc biệt chính xác, nhanh, miễn phí các bạn có thể truy cập vào website bjhualumei.com theo các bước sau:

  • Bước 1: Truy cập vào bjhualumei.com
  • Bước 2: Chọn mục “THỐNG KÊ ĐB” và xem nhanh hoặc chọn chi tiết các loại TK XS khác.

Bất cứ khi nào bạn muốn tra cứu, tìm kiếm các kết quả thống kê xổ số giải đặc biệt để làm cơ sở phân tích soi cầu đều có thể tra cứu 24/24h tại đây miễn phí, chính xác 100%.

Trang này sẽ cập nhật tự động các bảng đặc biệt theo tổng, hai số cuối, chu kỳ xổ số miền Bắc hôm nay, ngày mai, ngày hôm sau hay các năm trước 2017, 2018, 2019… để có được các dữ liệu tổng hợp kết quả xổ số đặc biệt MB sắp xếp khoa học, hợp lý, truy xuất nhanh nhất.

7 bộ lô đềChúc các bạn có được những bảng tổng hợp các giải đặc biệt, thống kê xổ số theo bộ, biên độ, chu kỳ dàn đặc biệt... hữu ích hữu, nhanh, chuẩn xác nhất.